Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie
 
1. Grzegorz Stęchły Przewodniczący Kolegium Sędziów

2. Maciej Błachaniec - Wiceprzewodniczący

3. Mariusz Złotek - Wiceprzewodniczący

4. Dariusz Tomas - Sekretarz

5. Marek Komoński - Członek Zarządu

6. Marek Leja - Członek Zarządu

7. Piotr Mazur - Członek Zarządu