Drukuj

Zarząd Kolegium Sędziów PZPN informuje, iż najbliższe kursy szkoleniowo-egzaminacyjne odbędą się w niżej wymienionych terminach:

Przyjazd na krajowe zgrupowania winien nastąpić do godziny 11.00