Szkolenia Lato 2021

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła cztery cykle szkoleń online (Zoom):

1) Zawodowcy SG i SA oraz TOP A  oraz Obserwatorzy  - 14.07 oraz 15.07.2021 w godzinach 18:00-21:00.

2) TOP B, pozostali SA szczebla centralnego oraz Obserwatorzy – 21.07 oraz 22.07.2021 w godzinach 18:00-21:00.

3)  Sędziowie  i Obserwatorzy  lll ligi – 28.07 oraz 29.07.2021 w godzinach 18:00-21:00.

4)  Sędzie, Asystentki i Obserwatorki – 04.08 oraz 05.08.2021 w godzinach 18:00-21:00.

 

Tematy szkoleniowe oraz zespoły wykładowców:

  • 07 / 21.07 / 28.07 / 04.08

- Najnowsze zmiany w Przepisach Gry z uwzględnieniem zarządzania w strefie technicznej oraz współpracy zespołu sędziowskiego -

- Ręka

    

  • 07 / 22.07 / 29.07 / 05.08

- Art. Xll – Ocena powagi przewinienia (gradacja fauli także po zagraniu piłki )

- Art. Xll – Walka o piłkę

 

Udział w szkoleniach jest obowiązkowy i należy dołożyć wszelkiej staranności, by w danym dniu w godz. 18:00-21:00 mieć dostęp do bardzo dobrych łączy internetowych.

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zobowiązany do ściągnięcia przesłanych drogą internetową dzień przed wykładem materiałów szkoleniowych, które będą wykorzystywane podczas wykładu.

 

Testy kondycyjne odbędą się w następujących terminach:

  • 17.07 – sędziowie i sędziowie asystenci zawodowi oraz sędziowie  Top Amator A; godz.  17:00-20:00  (Warszawa ul Łabiszyńska 20)
  • 25. 07 – sędziowie Top Amator B oraz pozostali asystenci, godz. 17:00 – 20:00 (Warszawa ul Łabiszyńska 20)
  • 31.07 – sędziowie lll liga, godz. 16:30-20:30 (Warszawa ul Łabiszyńska 20)
  • 07.08 sędzie i sędzie asystentki 16:30 – 20:30 (Warszawa ul Łabiszyńska 20)

 

 

  - Damian Picz                                                                     - Katarzyna Wierzbowska 

Sekretarz CKS KS PZPN                                                       Przewodnicząca CKS KS PZPN